KUZEY BORU A.Ş.

Yeni İş İlişkisi

Gönderim Tarihi:19.01.2024 09:37:20
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yeni İş İlişkisi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
19/01/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

Şirketimiz 19.01.2024 (bugün) tarihinde,

Yurtdışında yerleşik bir firma ile 1.667.105,44 USD (50.244.724 TL, TCMB satış kuru alınmıştır.) tutarında "Ürdün Devlet Su İşleri-Ramtha Atıksu Arıtma Tesisi Genişletilmesi Projesi" işi kapsamında " Altyapı HDPE100 Boru",

Yurtdışında yerleşik bir firma ile 210.000 EUR (6.892.368 TL, TCMB satış kuru alınmıştır.) tutarında "Kosova- Dünya Bankası, Su Güvenliği ve Kanal Koruma Projesi" işi kapsamında "Altyapı HDPE100 Boru" olmak üzere satış sözleşmeleri imzalamıştır.

Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı %7,25 dir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

          

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.