EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:19.12.2023 10:46:49
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Spk Onaylı Belgeler ve Hak Kullanım Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
600.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
40.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
100.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011
2.000.000
3.000.000,000
150,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011
Nâma
B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8
38.000.000
57.000.000,000
150,00000
B Grubu
B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
40.000.000
60.000.000,000
150,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
20.12.2023
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
60.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
Madde-6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
02.10.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
14.12.2023
SPK Başvuru Tarihi
02.10.2023
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
14.12.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
22.12.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
21.12.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilindeki 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş dönem karlarından karşılanmak suretiyle 60.000.000 TL artırılarak 100.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülerek 14.12.2023 tarihli 78/1708 sayılı kararı ile onaylanmış olup sermaye artırımına ilişkin onaylı ihraç belgesi ekte sunulmuştur.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 20.12.2023'tür.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
İhrac Belgesi.pdf
EK: 2
Esas Sozlesme Metni Spk Onaylı.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.