ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:31.08.2023 17:20:05
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.05.2023
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6 ve 12
SPK Başvuru Tarihi
13.06.2023
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
31.07.2023
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 100.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon Türk Lirası) yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "İlan" başlıklı 12. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunduğu 07.08.2023 tarihinde açıklanmıştı.

Söz konusu Esas Sözleşme tadiline T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.08.2023 tarihli yazısı ile izin verilmiştir.

Esas Sözleşme değişikliği Yönetim Kurulumuzca yapılacak çağrı ile düzenlenecek olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Onaylı Tadil Metni.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.