TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:23.08.2023 18:12:09
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Bağlı Ortaklıklarımızdan Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.?nin Birleşme Görüşmeleri Konusunda Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.'nin, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile yurt içi ve yurt dışındaki sinerji ve büyüme fırsatlarını değerlendirmek üzere müşterek yönetim esasları gözetilerek birleşmesine yönelik görüşmelerin yapılması, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde bu yapının tesisi için düzenleyici otoriteler nezdinde gerekli izin başvurularının ve ihtiyaç duyulacak sermaye ve varlık planlamasının yapılmasına ilişkin tüm işlemlerin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. Süreç ile ilgili somut gelişmeler olması halinde bilgilendirme yapılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.