KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

İhale Süreci / Sonucu

Gönderim Tarihi:16.08.2023 11:33:25
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

İhale Süreci/Sonucu

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Kırka 154 kV Açık Hava Trafo Merkezi ve OG Revizyonu İkmal
İhaleyi Açan Taraf
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
16/08/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
Şirketimiz en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştır
İhale Bedeli
174.932.000,00 TRY
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz bugün girmiş olduğu; 
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından düzenlenen 2023/536176 İhale Kayıt Numaralı  "Kırka 154 kV Açık Hava Trafo Merkezi ve OG Revizyonu İkmal" işi ihalesinde vergiler hariç 174.932.000,00 TRY (Türk Lirası) bedelle en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştır.

İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, ihaleyi düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.