BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:15.06.2023 16:45:07
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Uluslararası Tahkim Mahkeme Süreci Hakkında Bilgilendirme

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2016 - 20.07.2016 - 20.09.2016 - 18.11.2016 - 18.01.2017 - 17.03.2017 - 17.05.2017 - 17.07.2017 - 15.09.2017 - 15.11.2017 - 15.01.2018 - 15.03.2018 - 15.05.2018-16.07.2018, 28.08.2018, 26.10.2018 ve 31.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

2015 yılının 3. çeyreğinden itibaren devreye alınmaya başlanarak üretime geçen CAN/AN kimyevi gübre üretim tesisimize ilişkin olarak yüklenici ThyssenKrupp Industrial Solutions AG ile şirketimiz arasındaki üretim tesisinin garanti testlerinin mukavele şartlarınca yerine getirilememesinden kaynaklı Uluslararası Tahkim Mahkemesi (International Court of Arbitration) nezdindeki tahkim yargılamasının yüklenici ThyssenKrupp Industrial Solutions AG lehine sonuçlandığı ve şirketimizin ThyssenKrupp Industrial Solutions AG'ye takriben 24.500.000 EURO tutarında ödeme yapması doğrultusunda karar verildiği ve uluslararası tahkim kararının Türkiye'de doğrudan icrası mümkün olmadığından ThyssenKrupp Industrial Solutions AG tarafından Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde kararın tenfizi için açtığı tenfiz davasında ilk derece mahkemesi olarak İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yüklenicinin davasının kabulüne ve Uluslararası Tahkim Mahkemesi kararının tenfizine karar verildiği ve bu karara karşı avukatlarımızca istinaf kanun yoluna başvurulacağı daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. Ayrıca, ilgili hakem kararına ilişkin karşılık, karar tarihinden itibaren finansal tablolarımızda ayrılarak detayına finansal tablo dipnotlarında yer verilmiştir. Son yayınlanan finansal tablolarımızda, anapara, faiz ve diğer masraflar dikkate alınarak yaklaşık 29 milyon EURO karşılık ayrılmıştır. Kararın icrası durumunda, Şirketimizin mevcut nakit durumunu tehdit edecek bir durum oluşmayacaktır. 

  

Yüklenici tarafından açılan tenfiz davasının kararına karşı yapmış olduğumuz istinaf kanun yolu başvurusu bugün sonuçlanmıştır. İstinaf incelemesini gerçekleştiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi'nin bugün avukatlarımıza tebliğ edilen kararı ile istinaf başvurumuzun reddine karar verilmiştir. İşbu karara karşı yasal süresi içerisinde temyiz kanun yoluna başvurulacağını bildiririz. Söz konusu kararın icrası, temyiz incelemesi tamamlanıp yargılama sonucu kesinleşmeden kanunen mümkün değildir. İlgili gelişmeler ivedilikle kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.