SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

Gönderim Tarihi:20.03.2023 15:46:32
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ve Paylar ile İlgili 6.Maddesinin Tescili Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/03/2023
Mevcut Sermaye (TL)
65000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
90000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
850000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
0
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 1,31
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
24150000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 37,15
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
17/03/2023
Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ve Paylar ile ilgili 6.maddesi, 17.03.2023 tarihinde tescil olmuştur.

17.03.2023 tarih ve 10792 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.