SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:20.03.2023 15:45:51
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
07/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.12.2022-31.12.2022
Tarih
15/03/2023
Saati
11:00
Adresi
Keskin Kalem Sok. N 39/1 Esentepe – Şişli – İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi, 3. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 5. 2022 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası, 7. Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi, 8. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi, 11. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Açılış Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Serhat Kutlu tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığına : Serhat KUTLU Tutanak Yazmanlığına : Cihangir YILMAZ Oy Toplama Memurluğuna : Sevcan DÖNMEZ'in Başka teklif olmaması üzerine seçilmelerine, oy birliğiyle karar verildi. 2- Olağan Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 3- Şirketin 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi. 4- HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından onaylanmış 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve okunan rapor oylamalar sonucunda oy birliğiyle kabul edildi. 5- 2022 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi. 6- 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarına oy kullanmamışlardır. 7- Şirketin, 2022 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak, Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl karlarına aktarılmasına oy birliğiyle karar verildi. 8- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi. 9- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, 2023 yılı Bağımsız Denetim firması olarak Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. 10- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
17/03/2023
Açıklamalar
Şirketimiz Sümer Faktoring A.Ş.'nin 15.03.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul'u 17.03.2023 tarihinde tescil olmuştur.

17.03.2023 tarih ve 10792 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.