DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:20.01.2023 16:55:44
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni
itfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.08.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
660.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
15.09.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş
MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
20.01.2023
Vade (Gün Sayısı)
116
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)
6,36
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
21,40
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFDZFK12315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ödeme Türü
TL Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi
20.01.2023
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Vade Başlangıç Tarihi
26.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
100.000.000
İhraç Fiyatı
0,94024
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
20.01.2023
Kayıt Tarihi
19.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
20.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
100.000.000
Döviz Cinsi
TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE DERECELENDİRME A.Ş
KR AA-
01.06.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 26.09.2022 tarihinde ihraç edilen, 100.000.000.-TL nominal değerli 116 gün vadeli TRFDZFK12315 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 20.01.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.