GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Gönderim Tarihi:20.12.2022 18:30:12
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/09/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
15/09/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
20/12/2022
Açıklama
Şirketimiz uygulamalarının "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne uyum düzeyinin tespiti amacıyla, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucunda, şirketimizin notu 10 üzerinden 9,4 olarak belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu, Şirketimizin internet sitesinde (www.galatawindenerji.com) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Notumuzun alt başlıkları ile dağılımı aşağıdaki gibidir:
Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25
% 25
% 15
% 35
% 100
Alınan Not
92,02
98,1
97,51
91,08
94
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.