GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:30.11.2022 18:31:53
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımına İştirak Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 30.11.2022 tarihli toplantısında;

1.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Sunflower Solar Güneş Enerjisi Sistemleri Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye artırımının Sunflower Solar Güneş Enerjisi Sistemleri Ticaret A.Ş.'nin 30.11.2022 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında onaylandığı görülerek; yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 1.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.