LDR TURİZM A.Ş.

Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:26.08.2022 18:39:28
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
LDR TURİZM A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
LDR TURİZM A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı
Son dönemdeki fiyat hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi,fiyat dalgalanmalarının önlenmesi,Borsada sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.08.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
6.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
150.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020
24.08.2022
90.000
0,136
24,912
-
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020
25.08.2022
410.000
0,621
24,18
-
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020
26.08.2022
80.000
0,121
24,09
Ek Açıklamalar

23.08.2022 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 26.08.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

26.08.2022 tarihinde 23,80 TL – 24,31 TL fiyat aralığından (ortalama 24,09 TL) 80.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu LIDER payları 580.000 adete ulaşmıştır.


Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 0,879'dir.


Saygılarımızla


LDR Turizm A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.