ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:30.06.2022 16:55:19
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
110.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama
0,01
TRY
110.000.000,00
TRY
100
İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Şekerbank T.A.Ş.
109.999.926,63
TRY
99,99
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
22,00
TRY
0,00
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
22,00
TRY
0,00
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
22,00
TRY
0,00
Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.
7,37
TRY
0,00
TOPLAM
110.000.000,00
TRY
100