BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:24.05.2022 18:36:20
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
24.05.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı
Paylara ilişkin fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ,pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.03.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
12.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
60.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BOBET, TREBOBT00014
30.03.2022
100.000
0,026
5,11
-
BOBET, TREBOBT00014
06.04.2022
636.000
0,16
4,737
-
BOBET, TREBOBT00014
07.04.2022
439.300
0,115
4,529
-
BOBET, TREBOBT00014
08.04.2022
441.000
0,116
4,536
-
BOBET, TREBOBT00014
12.04.2022
455.591
0,119
4,406
-
BOBET, TREBOBT00014
13.04.2022
226.800
0,06
4,411
-
BOBET, TREBOBT00014
14.04.2022
222.800
0,058
4,483
-
BOBET, TREBOBT00014
15.04.2022
434.760
0,114
4,607
-
BOBET, TREBOBT00014
19.04.2022
218.700
0,057
4,575
-
BOBET, TREBOBT00014
20.04.2022
218.700
0,057
4,583
-
BOBET, TREBOBT00014
21.04.2022
218.000
0,057
4,585
-
BOBET, TREBOBT00014
22.04.2022
326.155
0,083
4,607
-
BOBET, TREBOBT00014
25.04.2022
224.450
0,059
4,465
-
BOBET, TREBOBT00014
27.04.2022
230.000
0,06
4,357
-
BOBET, TREBOBT00014
05.05.2022
218.000
0,057
4,585
-
BOBET, TREBOBT00014
06.05.2022
329.000
0,086
4,561
-
BOBET, TREBOBT00014
09.05.2022
435.000
1,114
4,599
-
BOBET, TREBOBT00014
10.05.2022
323.000
0,085
4,619
-
BOBET, TREBOBT00014
11.05.2022
325.000
0,085
4,653
-
BOBET, TREBOBT00014
12.05.2022
208.250
0,055
4,815
-
BOBET, TREBOBT00014
13.05.2022
393.000
0,103
5,086
-
BOBET, TREBOBT00014
16.05.2022
388.974
0,102
5,156
-
BOBET, TREBOBT00014
17.05.2022
151.000
0,039
5,28
-
BOBET, TREBOBT00014
18.05.2022
191.700
0,05
5,242
-
BOBET, TREBOBT00014
20.05.2022
174.000
0,046
5,387
-
BOBET, TREBOBT00014
23.05.2022
292.000
0,076
5,377
-
BOBET, TREBOBT00014
24.05.2022
222.350
0,058
5,419
-
Ek Açıklamalar

29.03.2022 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 24.05.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

24.05.2022 tarihinde 5,41 TL-5,42 TL fiyat aralığından (ortalama 5,4197 TL) 222.350 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiş olup Şirketimizin sahip olduğu BOBET payları 8.043.530 adete ulaşmıştır.

Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 2,11672'dur.

Saygılarımızla

Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.