İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:09.05.2022 13:25:53
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

IMAS pay sahipliği oranı

İlgili Şirketler
[IMASM]
İlgili Fonlar
[IIS, IIP, IAF, ITJ]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28-04-2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'nin, Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. Madde'sinin açıklama yükümlülüğüne ilişkin olarak 1. Fıkra b) bendi: 

"Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95'ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir."

Hükümleri uyarınca ve 29.04.2022'de gerçekleşen işlemlerden sonra, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Yatırım Fonu'larının  Portföyündeki İMAŞ Makina Sanayi A.Ş.'ye ait pay senetlerinin toplamı, 29.04.2022 gün sonu itibariyle 0.00.-adede ve toplam oy hakları %0.00'a inmiş olup,

Tasarrufçulara ve Kamuoyuna duyurulur.Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/04/2022
0
2.628.001
-2.628.001
2.628.001
0
% 7,102705
% 7,102705
% 0
% 0
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.