KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:06.05.2022 16:43:27
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz 28.03.2022  tarih ve 2022/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile;

    

Bağımsız Denetime tabi olan Şirketimizin , 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin (ara hesap dönemleri dahil) Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetimi için ‘'VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'' firmasının ilk Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.