BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:05.05.2022 18:15:21
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2022
Periyot:1

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

01.01.2022-31.03.2022 Ara Dönem Sorumluluk Beyanı Ekdedir.

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
29
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Boğaziçi Beton Sanayi Ve Tic.A.Ş 01.01.2022-31.03.2022 Ara Dönem Finasal Durum Tabloları ve Faaliyet Raporu 29.04.2022 tarihinde Yayınlanmış olup sorumluluk beyanı sehven Faaliyet Raporu Sorumluluk beyanı olarak bildirim yapılmış olup sorumluluk beyanı tekrar yayınlanmıştır.


Saygılarımızla 

Boğaziçi Beton Sanayi Ve Tic.A.Ş

Yönetim Kurulu