TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:29.04.2022 18:11:38
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2022
Periyot:1

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

01.01.2022 - 31.03.2022 Dönemine İlişkin Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
2022/06
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

GÜNDEM: Finansal Tabloların Kabulu Ve Sorumluluk Beyanı Hk.

Karar Tarihi:29.04.2022
 Karar N 2022/06
 Toplantıya Katılanlar: Mehmet Nergiz,Tuba Nergiz,Burak Nergiz, İlhan Aydıner,Mehmet Tezcan     Denli,Ufuk Çolpan

Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.04.2022  tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

a)01.01.2022-31.03.2021 Dönemine ilişkin, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu 'nun  "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin (11-14.1) sayılı  Esaslar Tebliği" ve SPK tarafından düzenlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan, konsolide finansal tablo ve ara dönem faaliyet raporunun, tarafımızca incelendiğini

 b)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/(zarar) ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

          

Mehmet  NERGİZ                          Tuba NERGİZ                                        Burak NERGİZ 

  

Yönetim Kurulu Başkanı              Yönetim Kurulu Başkan Yrd.               Yönetim Kurulu Üyesi 


İlhan AYDINER                              Ufuk ÇOLPAN                                         Mehmet Tezcan DENLİ

  

Yönetim Kurulu Üyesi                Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi             Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi