YAPI KREDİ PORTFÖY PY ERENKÖY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:27.04.2022 18:16:49
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2021
Periyot:4
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2021
Önceki Dönem
31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18
20.694.877
1.015.105
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6.609.187
60.429.502
Ters Repo Alacakları
Takas Alacakları
Diğer Alacaklar
Finansal Varlıklar
10
560.607.031
302.326.446
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
587.911.095
363.771.053
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
6
161.593
8.370.989
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
161.593
8.370.989
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
587.749.502
355.400.064
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12
29.257.026
13.963.238
Temettü Gelirleri
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12
-17.175.037
17.933.587
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12
221.228.382
36.575.200
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
504.246
-3.799.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
233.814.617
64.672.457
Yönetim Ücretleri
8
-830.094
-425.951
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
8
-133.354
-74.561
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
8
-12.025
-10.386
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
8
-88.420
-43.740
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8
-341.975
-108.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13
-59.311
-8.919.011
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.465.179
-9.582.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
232.349.438
55.089.982
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
232.349.438
55.089.982
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
232.349.438
55.089.982
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.175.666
-295.495.905
Net Dönem Karı (Zararı)
232.349.438
55.089.982
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-197.169.199
-107.168.868
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12
24.563.429
-74.393.236
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-504.246
3.799.568
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-221.228.382
-36.575.200
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-45.261.599
-257.380.257
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.209.396
8.370.989
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-37.052.203
-265.751.246
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.081.360
-309.459.143
Alınan Temettü
Alınan Faiz
29.257.026
13.963.238
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
300.310.082
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
300.310.082
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.175.666
4.814.177
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
504.246
-3.799.568
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.679.912
1.014.609
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.014.609
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18
20.694.521
1.014.609
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11
355.400.064
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
232.349.438
55.089.982
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
300.310.082
Katılma Payı İade Tutarı (-)
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11
587.749.502
355.400.064