AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:21.04.2022 17:34:00
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca;

1.Yönetim Kurulumuzun bünyesinde yer alan, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aycan AVCI, üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Özge BULUT MARAŞLI ve Ömer EGESEL ile Mali İşler Müdürü Nilüfer AYDIN ve Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasaları Danışmanı sıfatına haiz Hatice KARA'nın seçilmesine,

2.Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; Aday Gösterme Komitesi'nin ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmeye devam etmesine,

3.Yönetim Kurulumuzun bünyesinde yer alan Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ömer EGESEL, üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aycan AVCI, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özge BULUT MARAŞLI, Yönetim Kurulu Üyeleri Alize DİNÇKÖK ile Sinan Kemal UZAN'ın seçilmesine,

4.Yönetim Kurulumuzun bünyesinde yer alan Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özge BULUT MARAŞLI ve üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer EGESEL ve Aycan AVCI'nın seçilmesine,

5.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, görev alanları ve çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmesine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.