DENİZ PORTFÖY TÜRKİZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2022 22:29:09
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2022
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri 2022/1.Dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2022/1.Dönem
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.929,96
% 0,0026593
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
300,56
% 0,00016213
Bağımsız Denetim Ücreti
2.969,93
% 0,00160203
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
47.170
% 0,02544423
Fon Yönetim Ücreti
134.100,78
% 0,07233604
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
408,34
% 0,00022026
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
10.869,64
% 0,00586325
TOPLAM GİDERLER
200.749,21
% 0,10828724
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
185.385.846,32
% 100