HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2022 19:18:06
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2022
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri Hk.

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklama
1. Dönem Fon Gider Bilgileri Aşağıdadır.
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.633,81
% 0,00382933
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
288,42
% 0,00030394
Bağımsız Denetim Ücreti
12.006,72
% 0,01265276
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
25.336,31
% 0,02669958
Fon Yönetim Ücreti
686.342,48
% 0,72327244
Hisse Senedi Komisyonu
2.425,88
% 0,00255641
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9
% 0,00041931
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
7.076,39
% 0,00745715
TOPLAM GİDERLER
737.507,91
% 0,77719092
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
94.894.046,32
% 100