GARANTİ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.04.2022 13:11:23
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2022
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri - 2022-1. dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2022-1. dönem
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62
% 0,00662792
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
523,46
% 0,00047739
Bağımsız Denetim Ücreti
5.947,4
% 0,00542391
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
22.201,81
% 0,02024761
Fon Yönetim Ücreti
81.121,19
% 0,07398091
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9
% 0,00036288
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
6.868,32
% 0,00626377
TOPLAM GİDERLER
124.327,7
% 0,11338438
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
109.651.519,67
% 0,11338438