İŞ PORTFÖY TEKNOLOJİ KARMA FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:04.04.2022 17:00:32
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2022
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.328,25
% 0,00147299
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
76,24
% 0,00002595
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
196.578,44
% 0,06689953
Fon Yönetim Ücreti
1.821.407,27
% 0,61986094
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
347,51
% 0,00011826
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.479,68
% 0,0011842
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
80.575,78
% 0,02742153
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9
% 0,00013541
Türev Araçlar Komisyonu
51.528,89
% 0,0175363
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
32.108,83
% 0,01092727
TOPLAM GİDERLER
2.190.828,79
% 0,74558239
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
293.841.273,78
% 100