ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:31.03.2022 16:53:10
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
02.03.2022
Genel Kurul Tarihi
31.03.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.03.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
MERKEZ MAHALLESİ AYAZMA CADDESİ PAPİRUS PLAZA NO:37 K:4
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2021 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2021 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
5 - 2021 yılı hesap dönemi bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki
6 - 2021 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
9 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
11 - "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
12 - 2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülmesi ve karara bağlanması
13 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi
14 - "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
15 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması
16 - "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi
17 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, şirketimiz ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile şirketimizin işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda genel kurula bilgi verilmesi
18 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 2. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin genel kurulun onayına sunulması
19 - Dilek ve görüşler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2
ESCAR OGK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Escar-Bilgilendirme-Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Escar-Kar-Dagitim-Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Escar Ucretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
Bagis ve Yardim Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7
ESCAR 2021 OGK İLAN METNİ DAVET.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 31.03.2022 tarihinde Merkez Mah.Ayazma Cad.Papirus Plaza No:37 Kat:4 Kağıthane / İstanbul adresinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Görüşülen Gündem Maddelerine ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
ESCAR HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
ESCAR TUTANAK 31.03.2022.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.