KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:28.03.2022 19:20:03
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.03.2022
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 28.03.2022 tarihli kararıyla;

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde,

1.Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

2.Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2022-2026 yılları (5 yıl) süreyle uzatılmasına,

3.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) uyarınca söz konusu değişikliklere

ilişkin esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin işbu kararın (1) numaralı ekinde yer alan şekilde değiştirilmesine,

4.Esas sözleşme değişiklikleri için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,

alınan izinleri müteakiben söz konusu değişikliğin şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına ve gerekli sair işlemlerin tamamlanmasına,

Toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kontrolmatik Teknoloji Esas Sözleşme Tadil Tasarısı .pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.