GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:15.03.2022 09:18:36
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
14.03.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı
Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.10.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
5.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
80.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, GENIL, TREGENL00024
22.10.2021
96.000
0,032
12,99
-
B Grubu, GENIL, TREGENL00024
25.10.2021
75.000
0,025
12,97
-
B Grubu, GENIL, TREGENL00024
02.11.2021
333.403
0,11
12,61
-
B Grubu, GENIL, TREGENL00024
24.02.2022
300.000
0,1
13,23
-
B Grubu, GENIL, TREGENL00024
01.03.2022
100.000
0,033
13,3
-
B Grubu, GENIL, TREGENL00024
02.03.2022
100.000
0,033
13,66
-
B Grubu, GENIL, TREGENL00024
03.03.2022
100.000
0,033
14,39
-
B Grubu, GENIL, TREGENL00024
07.03.2022
150.000
0,05
13,95
-
B Grubu, GENIL, TREGENL00024
14.03.2022
100.000
0,033
14,48
-
Ek Açıklamalar

20.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 14.03.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

14.03.2022 tarihinde 14.26 TL - 14.53 TL fiyat aralığından (ortalama 14.48 TL) 100.000 adet pay geri alınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.