ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:10.03.2022 19:10:59
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Tadili T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ticaret Unvanı" başlıklı 2 no'lu maddesinde şirketimizin yeni unvanı "Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi" olarak değiştirilmek üzere hazırlanan tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulu'dan alınan uygun görüş ile birlikte T.C. Ticaret Bakanlığı'na yaptığımız izin başvurusu sonucu; Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ekli tadil metninde yer aldığı şekliyle değiştirilmesine,  T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 08.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02.-00072626635 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

Ticaret Bakanlığı onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.