T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:09.03.2022 13:59:20
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
09/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
09/03/2022
Saati
09:30
Adresi
Hacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı NO 8 Altındağ / ANKARA
Gündem
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar


2022 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3- Bankamız sermayesinin, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından nakden ödenmek üzere 21.800.000.000.-TL artırılarak 34.900.000.000.-TL'ye yükseltilmesi, ekte sunulan Bankamız Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin görüşülüp karara bağlanması,

4- Dilek ve kapanışYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.