ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:08.03.2022 18:25:34
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2022 tarihinde yapılacaktır.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
08/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2021-31/12/2021
Tarih
21/03/2022
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Caddesi No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 7.kat Esentepe-Şişli-İstanbul
Gündem
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim (denetçi) Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi, 5. 2021 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakereleri ve tasdikleri, 6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun Genel Kurulu bilgilendirmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Hikmet Aydın SİMİT ve Umut ÜLBEGİ'nin yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ahmet Hakan EKEN ve Çetin AYDIN'ın seçilmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 9. 2021 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 11. 2022 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 12. 2022 yılı Şirket Denetçiliği için seçim yapılması, 13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 14. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 08/03/2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 2021 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 21 Mart 2022    Pazartesi günü saat 10:00'da, Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü adres olan Büyükdere Caddesi, No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 7.kat Esentepe-Şişli-İstanbul adresinde çağrısız olarak yapılmasına, Bakanlık Temsilcisi atanması için T.C.Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, gereken işlemleri yapmak için Genel Müdürlük'ün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.