EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:01.03.2022 08:28:25
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Kesinleşmiş Üye Aday Listesi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimizin 24.03.2022 günü saat: 13.00' da yapılacak 2021 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere;

  

Aday gösterme komitesi'nin ilgili raporunun ve SPK'nun 11.02.2022 tarihli onayı doğrultusunda bağımsız üye aday listesinin Sn. Numan Numanbayraktaroğlu, Sn. Enver Gocay ve Sn. Hüseyin Fazıl Oral olarak,

  

Diğer yönetim kurulu üyeliklerine aday olanların listesinin; Hüseyin Bayraktar, Sn.Mustafa Bayraktar, Ege Endüstri Holding A.Ş., Bahaettin Tatoğlu, olarak,  

  

Kesinleştirilmesine ve konuya ilişkin özel durum açıklaması yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiş olup, bağımsız üyelerin özgeçmişleri ile bağımsız üye adaylarımızın bağımsızlık beyanları ektedir. 


İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.