EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:16.02.2022 08:16:26
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı Açılması Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 6 (altı) ay vadeli toplam 154.089.760.- TL tutarında Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verilmiştir.

  

Alınan bu karara bağlı olarak, 29.01.2022 Tarihli ve 31734 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun geçici 14. Maddesi kapsamında yaklaşık 3.800.000.-TL tutarında kurumlar vergisi istisnası sebebiyle avantaj sağlanması beklenmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.