AKSİGORTA A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:15.02.2022 19:37:05
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.01.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
750.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
306.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
612.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
AKGRT, TRAAKGRT91O5
306.000.000
306.000.000,000
100,00000
AKGRT, TRAAKGRT91O5
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
306.000.000
306.000.000,000
100,00000
İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL)
90.989.327
Diğer Kar Yedekleri (TL)
215.010.673
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
15.02.2022
Ek Açıklamalar

26.01.2022 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; Şirketimiz 09.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Sermayeye Eklenecek Satış Karları hesabından 90.989.327 TL ve Olağanüstü Yedekler hesabından 215.010.673 TL olmak üzere iç kaynaklardan toplam 306.000.000 TL'lik tutarın 08.02.2022 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığını Yılmaz Ay Yeminli Mali Müşavir'inin 09.02.2022 tarihinde düzenlenen mali müşavir raporu ile tespit edilmiş olup, artırılan 306.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin İhraç Belgesi'nin onaylanması Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinde yapılması gereken değişikliğe gerekli izin ve onayların alınması şartıyla, Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesinin yeni şeklinin genel kurul kararı aranmaksızın tescil ve ilân edilmek üzere yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.02.2022 tarihinde (bugün) başvurulmuştur.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme 8 Madde Tadil Metni.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.