KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:08.02.2022 18:39:34
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2021
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş 31.12.2021 Bağımsız Denetim Raporu ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/02/2022
Karar Sayısı
2022/01
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş 31.12.2021 sorumluluk beyanı ektedir.

  

 

  

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.