HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Gönderim Tarihi:08.02.2022 11:32:36
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
HLGYO
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
2.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kaynak Kuruluş
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
180.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
180.000.000
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi
08.02.2022
Vade (Gün Sayısı)
119
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
5,8196
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
17,85
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRDHVKA22211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
28.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi
11.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi
11.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi
12.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
180.000.000
Kupon Sayısı
1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
08.02.2022
07.02.2022
08.02.2022
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
08.02.2022
07.02.2022
08.02.2022
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 119 gün vadeli 180.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Ek Açıklamalar
İlgi: 11.10.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 180.000.000-TL nominal tutarlı, 119 gün vadeli, TRDHVKA22211 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.