QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:01.02.2022 20:40:26
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2021
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

31 Aralık 2021 finansal rapor ektedir.

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2021
Önceki Dönem
31.12.2020
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3
65.503
1.088.053
1.153.556
7.078
144.846
151.924
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
0
0
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5
8.404
1.142
9.546
1.336
24.492
25.828
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4
1.323
0
1.323
916
0
916
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6
2.847.561
7.369.356
10.216.917
2.196.847
4.679.405
6.876.252
Faktoring Alacakları
0
0
0
0
0
0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0
0
0
0
0
0
Diğer Faktoring Alacakları
0
0
0
0
0
0
Finansman Kredileri
0
0
0
0
0
0
Tüketici Kredileri
0
0
0
0
0
0
Kredi Kartları
0
0
0
0
0
0
Taksitli Ticari Krediler
0
0
0
0
0
0
Kiralama İşlemleri (Net)
6
2.830.130
7.424.338
10.254.468
2.162.550
4.712.022
6.874.572
Finansal Kiralama Alacakları
3.767.782
8.167.504
11.935.286
2.830.433
5.224.264
8.054.697
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
0
0
0
0
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-937.652
-743.166
-1.680.818
-667.883
-512.242
-1.180.125
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0
0
0
0
0
0
Takipteki Alacaklar
6
133.533
311.003
444.536
106.387
209.579
315.966
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6
-116.102
-365.985
-482.087
-72.090
-242.196
-314.286
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
0
0
0
0
0
İştirakler (Net)
0
0
0
0
0
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0
0
0
0
0
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0
0
0
0
0
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7
17.177
0
17.177
7.722
0
7.722
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8
5.330
0
5.330
3.545
0
3.545
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
0
0
0
0
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9
0
0
0
29.628
0
29.628
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9
173.631
0
173.631
72.645
0
72.645
DİĞER AKTİFLER
10
490.337
828.433
1.318.770
345.125
320.416
665.541
ARA TOPLAM
3.609.266
9.286.984
12.896.250
2.664.842
5.169.159
7.834.001
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
0
0
0
0
0
Satış Amaçlı
0
0
0
0
0
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
0
0
0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.609.266
9.286.984
12.896.250
2.664.842
5.169.159
7.834.001
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
11
2.081.711
6.897.322
8.979.033
1.662.331
3.660.157
5.322.488
FAKTORİNG BORÇLARI
0
0
0
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
3.945
0
3.945
2.699
701
3.400
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12
992.199
0
992.199
897.005
0
897.005
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
0
0
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5
0
528.564
528.564
1.179
219.621
220.800
KARŞILIKLAR
13
21.606
0
21.606
18.419
0
18.419
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
0
0
0
0
0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
10.398
0
10.398
7.528
0
7.528
Genel Karşılıklar
0
0
0
0
0
0
Diğer Karşılıklar
11.208
0
11.208
10.891
0
10.891
CARİ VERGİ BORCU
149.892
0
149.892
0
0
0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
0
0
0
0
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
0
0
0
0
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14
132.785
850.594
983.379
82.005
252.190
334.195
ARA TOPLAM
3.382.138
8.276.480
11.658.618
2.663.638
4.132.669
6.796.307
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
0
0
0
0
0
Satış Amaçlı
0
0
0
0
0
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
0
0
0
0
ÖZKAYNAKLAR
15
1.237.632
0
1.237.632
1.037.694
0
1.037.694
Ödenmiş Sermaye
115.000
0
115.000
115.000
0
115.000
Sermaye Yedekleri
40.381
0
40.381
40.381
0
40.381
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.159
0
1.159
1.159
0
1.159
Hisse Senedi İptal Karları
0
0
0
0
0
Diğer Sermaye Yedekleri
39.222
0
39.222
39.222
0
39.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.475
0
-3.475
-1.711
0
-1.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
709
0
709
543
0
543
Kar Yedekleri
883.481
0
883.481
771.483
0
771.483
Yasal Yedekler
27.508
0
27.508
27.508
0
27.508
Statü Yedekleri
0
0
0
0
0
0
Olağanüstü Yedekler
855.973
0
855.973
743.975
0
743.975
Diğer Kar Yedekleri
0
0
0
0
0
0
Kar veya Zarar
201.536
0
201.536
111.998
0
111.998
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0
0
0
-28.670
0
-28.670
Dönem Net Kâr veya Zararı
201.536
0
201.536
140.668
0
140.668
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
0
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.619.770
8.276.480
12.896.250
3.701.332
4.132.669
7.834.001
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2021
Önceki Dönem
31.12.2020
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
0
ALINAN TEMİNATLAR
16
25.286.278
79.335.626
104.621.904
19.901.058
45.766.844
65.667.902
VERİLEN TEMİNATLAR
16
286.097
847.459
1.133.556
261.101
658.373
919.474
TAAHHÜTLER
16
576.547
2.025.143
2.601.690
469.140
681.155
1.150.295
Cayılamaz Taahhütler
37.243
50.287
87.530
0
Cayılabilir Taahhütler
539.304
1.974.856
2.514.160
469.140
681.155
1.150.295
Kiralama Taahhütleri
539.304
1.974.856
2.514.160
469.140
681.155
1.150.295
Finansal Kiralama Taahhütleri
539.304
1.974.856
2.514.160
469.140
681.155
1.150.295
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
0
0
0
0
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5
1.249.263
3.249.930
4.499.193
1.283.970
3.104.453
4.388.423
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.249.263
3.249.930
4.499.193
1.280.935
3.042.506
4.323.441
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.249.263
3.249.930
4.499.193
1.280.935
3.042.506
4.323.441
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0
0
0
3.035
61.947
64.982
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0
0
0
3.035
2.896
5.931
Swap Alım Satım İşlemleri
0
0
0
0
59.051
59.051
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0
0
0
0
0
0
Futures Alım Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
0
0
EMANET KIYMETLER
16
109.069
307.911
416.980
127.194
197.661
324.855
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
27.507.254
85.766.069
113.273.323
22.042.463
50.408.486
72.450.949
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
855.633
600.394
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0
0
İskontolu
0
0
Diğer
0
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
0
İskontolu
0
0
Diğer
0
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
0
KİRALAMA GELİRLERİ
17
855.633
600.394
Finansal Kiralama Gelirleri
855.633
600.394
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18
-639.784
-318.797
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-413.986
-236.620
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0
0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-687
-278
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-185.591
-58.566
Diğer Faiz Giderleri
0
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-39.520
-23.333
BRÜT KAR (ZARAR)
215.849
281.597
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19
-98.633
-82.987
Personel Giderleri
-41.707
-35.197
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.237
-995
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
0
Genel İşletme Giderleri
-19.611
-15.594
Diğer
-36.078
-31.201
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
117.216
198.610
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21
5.079.003
2.749.247
Bankalardan Alınan Faizler
7.903
2.837
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
0
Temettü Gelirleri
318
100
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0
326
Türev Finansal İşlemler Karı
245.214
174.989
Kambiyo İşlemleri Karı
4.721.511
2.477.709
Diğer
104.057
93.286
KARŞILIK GİDERLERİ
22
-266.356
-197.290
Özel Karşılıklar
0
0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-266.078
-193.804
Genel Karşılıklar
0
0
Diğer
-278
-3.486
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23
-4.651.841
-2.559.286
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0
-946
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-87.022
-107.689
Kambiyo İşlemleri Zararı
-4.564.090
-2.450.182
Diğer
-729
-469
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
278.022
191.281
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
278.022
191.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-76.486
-50.613
Cari Vergi Karşılığı
-177.072
-55.860
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
100.586
5.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
201.536
140.668
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
0
Cari Vergi Karşılığı
0
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
201.536
140.668
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
Ana Ortaklık Payları
201.536
140.668
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
201.536
140.668
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.598
-860
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.764
-405
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.205
-464
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
441
59
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
166
-455
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
207
286
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
-877
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-41
136
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
199.938
139.808
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
91.637
-117.856
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
853.056
604.408
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-523.556
-364.066
Alınan Temettüler
318
-286
Alınan Ücret ve Komisyonlar
23.758
17.016
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0
0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5.011
3.669
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-38.035
-33.838
Ödenen Vergiler
-31.128
-67.426
Diğer
-197.787
-277.333
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-538.196
-610.687
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0
0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-149.888
-77.770
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-653.229
-600.825
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0
0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
264.921
67.908
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-446.559
-728.543
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-8.635
-1.665
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
0
Diğer
8
-2.949
-1.684
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.584
-3.349
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.107.019
10.051.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-11.054.676
-9.283.496
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
0
Temettü Ödemeleri
0
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
0
Diğer
0
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.052.343
767.504
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
405.753
42.309
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
999.953
77.921
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
151.942
74.021
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3
1.151.895
151.942
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kar Yedekleri
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Yabancı Para Çevirim Farkları
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
15
115.000
1.159
0
39.222
0
-1.306
0
0
0
314
684
0
680.517
62.296
0
0
897.886
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yeni Bakiye
15
115.000
1.159
0
39.222
0
-1.306
0
0
0
314
684
0
680.517
62.296
0
0
897.886
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
0
0
0
-405
0
0
0
229
-684
0
0
0
140.668
0
139.808
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kar Dağıtımı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.966
-90.966
0
0
0
Dağıtılan Temettü
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.966
-90.966
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000
1.159
0
39.222
0
-1.711
0
0
0
543
0
0
771.483
-28.670
140.668
0
1.037.694
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
15
115.000
1.159
0
39.222
0
-1.711
0
0
0
543
0
0
771.483
111.998
0
0
1.037.694
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yeni Bakiye
15
115.000
1.159
0
39.222
0
-1.711
0
0
0
543
0
0
771.483
111.998
0
0
1.037.694
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
0
0
0
-1.764
0
0
0
166
0
0
0
0
201.536
0
199.938
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kar Dağıtımı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111.998
-111.998
0
0
0
Dağıtılan Temettü
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111.998
-111.998
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000
1.159
0
39.222
0
-3.475
0
0
0
709
0
0
883.481
0
201.536
0
1.237.632