EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Gönderim Tarihi:24.01.2022 11:55:46
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Elektrik Kesintisi Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Serbest Bölge Fabrikamızda Üretim Faaliyetinin Geçici Süre İle Durdurulması.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Elektrik Kesintisi
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
25.01.2022
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Elektrik Kesintisinin Sona Ermesi
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
29.01.2022
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Mevcut kesintilerin devamı olmaması durumunda, anılan kesintilerin, siparişlerin karşılanmasında ve sevkiyat programımızda bir değişikliğe yol açması beklenmemektedir.
Açıklamalar
Ege Serbest Bölge Müdürlüğü, kurumsal iletişim birimi tarafından şirketimize gönderilen email ile;
25 Ocak 2022 tarihinde saat 00:01 ‘den 23:59'a kadar olmak üzere 24 saat,
27 Ocak 2022 tarihinde saat 00:01'den 28.01.2022 tarihi 23:59'a kadar olmak üzere 48 saat elektrik kesintisi yaşanacağı bildirilmiştir.
Yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle serbest bölge fabrikamızda üretim yapılamayacaktır.
Pınarbaşı fabrikamız için şuanda elektrik kesintisine yönelik Şirketimize tebliğ edilen bir elektrik kesintisi bildirimi olmamakla birlikte, sözlü olarak, geçen haftalardaki tüketim ortalamasına göre yaklaşık % 15 oranında elektrik tüketimini azaltmamız beklenmektedir. 
Mevcut kesintilerin devamı olmaması durumunda, anılan kesintilerin, siparişlerin karşılanmasında ve sevkiyat programımızda bir değişikliğe yol açması beklenmemektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.