BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:31.12.2021 17:17:06
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Uluslararası Tahkim Mahkeme Süreci Hakkında Bilgilendirme

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2016 - 20.07.2016 - 20.09.2016 - 18.11.2016 - 18.01.2017 - 17.03.2017 - 17.05.2017 - 17.07.2017 - 15.09.2017 - 15.11.2017 - 15.01.2018 - 15.03.2018 - 15.05.2018-16.07.2018, 28.08.2018 ve 26.10.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

2015 yılının 3. çeyreğinden itibaren devreye alınmaya başlanarak üretime geçen CAN/AN kimyevi gübre üretim tesisimize ilişkin olarak yüklenici ThyssenKrupp Industrial Solutions AG ile şirketimiz arasındaki üretim tesisinin garanti testlerinin mukavele şartlarınca yerine getirilememesinden kaynaklı Uluslararası Tahkim Mahkemesi (International Court of Arbitration) nezdindeki tahkim yargılamasının yüklenici (a) ThyssenKrupp Industrial Solutions AG lehine sonuçlandığı ve şirketimizin ThyssenKrupp Industrial Solutions AG'ye takriben 24.500.000 EURO tutarında ödeme yapması doğrultusunda karar verildiği ve (b) uluslararası tahkim kararının Türkiye'de doğrudan icrası mümkün olmadığından ThyssenKrupp Industrial Solutions AG tarafından Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde kararın tenfizi için başvuru yapılması gerekli olduğu ve beklendiği şirketimizce daha önce kamu ile paylaşılmıştı. Ayrıca, ilgili hakem kararına ilişkin karşılık, karar tarihinden itibaren finansal tablolarımızda ayrılarak detayına finansal tablo dipnotlarında yer verilmiştir. Son yayınlanan finansal tablolarımızda, anapara, faiz ve diğer masraflar dikkate alınarak yaklaşık 29 milyon EURO karşılık ayrılmıştır. Kararın icrası durumunda, Şirketimizin mevcut nakit durumunu tehdit edecek bir durum oluşmayacaktır. 


Yüklenici tarafından açılan tenfiz davasında ilk derece mahkemesi olarak İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi, yüklenicinin davasının kabulüne ve Uluslararası Tahkim Mahkemesi kararının tenfizine karar vermiş olup duruşmaya ilişkin zapt 31.12.2021 tarihinde avukatlarımızca şirketimize tevdi edilmiştir. Söz konusu mahkeme kararına karşı, istinaf kanun yolu açıktır ve şirketimizce kanuni süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. Yabancı hakem kararlarının tenfizine ilişkin hukukumuzdaki düzenleme uyarınca; istinaf kanun yoluna başvurulması halinde tenfiz kararının icrası, mahkemece alınan karara karşı kanun yoluna başvurulması ile durmaktadır. Bu nedenle, bahsi geçen mahkeme hükmü kesin olmayıp, icra edilebilmesi için kanun yollarının tüketilmesi ve kararın kesinleşmesi gerekmektedir. Kanun yolu aşaması ile ilgili gelişmeler ivedilikle kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.