GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:21.12.2021 18:44:58
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi değişikliği, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Üye Ataması

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2021, 10.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz bugün (21.12.2021) tarihli toplantısında; Kurulumuz Kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmış olan Nihan Sena Hertaş'ın 21.12.2021 tarihi itibariyle işbu görevinden ayrılması nedeniyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ") "Yatırımcı ilişkileri bölümü" başlığını taşıyan 11'inci maddesindeki asgari koşulları sağladığı anlaşılan Sayın Halide Müge Yücel'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına,

  

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Halide Müge Yücel'in Tebliğ'in 11'inci maddesi gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına,

  

Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Sayın Zeki Onur Aytekin'in üye olarak atanmasına karar vermiştir. 

  

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.