ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:17.12.2021 17:41:19
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17.12.2021 tarihinde yapılmıştır. 17.12.2021 tarihli duyurunun güncellenmesi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
14/12/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
17/12/2021
Saati
11:00
Adresi
Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat: 7 Levent Esentepe Şişli - İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. Şirketin ödenmiş sermayesinin arttırılmasının görüşülerek karara bağlanması, 3. Şirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6.Maddesi'nin tadil edilmesine dair tasarının görüşülerek karara bağlanması, 4. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Toplantı Başkanlığı'na Esas Sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Emin ERDEM oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Ayhan KOÇ'u tutanak yazmanı olarak atadı, oy toplama memuruna ise gerek görmedi. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin Toplantı Başkanlığına verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edilerek yetki verildi. Toplantı Başkanı, gündemin genel kurula karşı okunmasını istedi. Gündem, yazman tarafından genel kurula karşı okundu. Gündem maddelerinin sırasına yönelik veya gündeme madde eklenmesi yönünde önerge sunmak isteyen olup olmadığını Genel Kurula sordu. Olmadığı görüldü. 2- Şirket sermayesinin artırılması için alınan yasal izinlerin ve düzenlenen raporların görüşülerek, Yönetim Kurulunun sermaye artırım teklifinin karara bağlanması maddesinin görüşülmesine geçildi. Önceki sermayenin ödendiğine dair düzenlenmiş 14.01.2021 tarih ve ŞEKER_BD_2093_461_02_ST_2021 sayılı YMM raporu olduğu, sermaye artırımı konusunda yasal izinler vermeye yetkili olarak BDDK'nın 12/12/2021 tarih ve E-12509071-103.01.04-34772 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13/12/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00069995056 sayılı yazısı ile gereken izinlerin alındığı bilgisi Genel Kurula karşı Başkan tarafından iletildi. 3- Ana sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin tadil edilerek 130.000.000.- TL'den 180.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin BDDK'nın 12/12/2021 tarih ve E-12509071-103.01.04-34772 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13/12/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00069995056 sayılı yazısı ile alınan izinler Genel Kurula okundu. Müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Ekteki tadil tasarısı okundu. Ekte bulunan tadil tasarısındaki gibi Ana sözleşmenin 6. Maddesinin tadil edilerek Şirket ödenmiş sermayesinin 130.000.000.- TL'den 180.000.000.-TL'ye çıkartılmasına oybirliğiyle karar verildi. Yukarıda karar verilen sermaye artırımına ilişkin olarak, tutanak ekindeki tadil metninde de yazılı olduğu şekilde; - Şirket ödenmiş sermayesinin 130.000.000-TL'den, 50.000.000-TL'si nakden artırılarak 180.000.000 TL'ye çıkarılmasına, - 50.000.000.- TL sermaye artırımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1-Krş üzerinden 5.000.000.000 adet hisse dağıtılmasına, - Yukarıda yer verilen süreçlerin yürütülmesi, tescil ve ilan işlemlerinin yapılması, ortaklık pay defterine yeni payların işlenmesi hususlarında Yönetim Kurulu adına, Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine" oybirliğiyle karar verildi. 4- Gündemin dilek ve temenniler konulu maddesine geçildi. Hissedarlardan söz alan olmadı ve görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu 17.12.2021 tarihinde saat 11:00'de, Büyükdere Caddesi, Metrocity İş Merkezi N 171 A Blok Kat:7 Levent – Esentepe – Şişli - İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı sonuçları ve Hazirun Cetveli ektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.