BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:24.11.2021 16:59:17
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
ISIN kodlarında ve açıklamalarda yapılan revizyondur.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.01.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
0
Mevcut Sermaye (TL)
45.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
135.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBGFS00013
6
12,000
200,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, BAGFS(MAKBUZ), TREBGFS00039
Hamiline
A Grubu, BAGF6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRBGFS00056
B Grubu, BAGFS, TRABAGFS91E2
44.999.994
89.999.988,000
200,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, BAGFS(MAKBUZ), TREBGFS00039
Hamiline
B Grubu, BAGFS(RÜÇHAN), TRRBGFS00064
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
45.000.000
90.000.000,000
200,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Satılamayan paylar için Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gençer alım taahhüdü vermiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
26.11.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
10.12.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
27.01.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
16.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
31.03.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ?
Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi
29.04.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
18.11.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Geçici Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
30.11.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
29.11.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 45.000.000 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde nakden (bedelli) sermaye artırımı yapılarak 135.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak, ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin İzahname onayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 2021/58 sayılı bülteninde açıklanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %200 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları; 1,00 TL nominal değerli 1 lot (100 adet) pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 26.11.2021-10.12.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Şirketimiz esas sermaye sistemine tabi olduğu için yeni pay alma hakkını kullanan pay sahiplerine makbuz verilecek olup, makbuzlar artırılan sermayenin tescil edilmesiyle birlikte Merkezi kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydi paya dönüşecektir. Makbuzların paya dönüşümü tarihine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinde (www.kap.org.tr) şirketimiz tarafından açıklama yapılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Sermaye artırımına ilişkin İzahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.bagfas.com.tr) ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.ziraatyatirim.com.tr) ulaşılabilir.

Satılamayan payların satın alımı için Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gençer alım taahhüdü vermiştir.

Saygılarımızla

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadili SPK Onaylı.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.