BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Gönderim Tarihi:09.11.2021 18:48:05
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2021
Periyot:3

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

30.09.2021 Faaliyet Raporu

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2021
Karar Sayısı
2021-15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

KARAR  NO                                        : 2021-15

  

KARAR TARİHİ                                   : 09.11.2021

  

GÜNDEM                                             : 30 Eylül 2021 Tarihli Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Hakkında Sorumluluk Beyanı

  

Şirketimizin, Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı     "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin ikinci bölümünün 9. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanmış Sorumluluk Beyanı'na göre;  

a) Şirketimizin 01/01/2021 - 30/09/2021 dönemine ilişkin Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) kapsamında hazırlanmış finansal tablo ve dipnotlarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, 

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan eder.

Memet Aldıkaçtı  Yönetim Kurulu  Başkan                                
Enis Aldıkaçtı Yönetim Kurulu Bakşan Yard.
Meltem Vanlı Yönerim Kurulu Üye
Haydar Şahin Yönetim Kurulu Üye
Nesrin Devrik Yönetim Kurulu Üye