ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Gönderim Tarihi:05.11.2021 19:27:11
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Şirketimizin Ümraniye-İstanbul Adresindeki Fabrikasında Kurulu Panel Radyatör Üretim Hattındaki Üretime Son Verilmesi Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/10/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Panel radyatör iş kolunda faaliyetlerin durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Şirketimiz ciro ve karlılığı içindeki payı düşük olan panel radyatör üretim faaliyetleri durdurulacaktır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Şirket uzun vadeli iş planları çerçevesinde toplam ciro içerisindeki payı ve karlılığı dikkate alınarak panel radyatör üretiminden çıkılması ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yoğunlaşılması.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
05.11.2021
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
Üretim faaliyetleri 28 Şubat 2022 tarihinde sona erecektir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Panel radyatör üretimi Şirket'in üretimini yaptığı mamuller içerisinde en düşük katma değere ve karlılığa sahip olup, diğer üretim faaliyetleri devam edecektir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
2020 yılı şirket net satışları dikkate alındığında panel radyatör satışları şirket toplam net satışlarının yaklaşık %7'sini oluşturmaktadır.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
31
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yaklaşık 4,2 milyon Türk Lirası
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
-
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Şirket faal durumda olan karlılığı daha yüksek kombi ve kazan ürünleri üretimine devam edeceğinden, Şirket'in sürekliliği etkilenmeyecektir.
Açıklamalar

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 05.11.2021 tarihinde;

Şirketimizin Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, İmes Sanayi Sitesi, Esenşehir Mah. 3. Cadde No.2, 34760 Ümraniye – İSTANBUL adresindeki fabrikasında kurulu bulunan panel radyatör üretim hattındaki üretime 28.02.2022 tarihi itibariyle son verilmesine, panel radyatör üretim hattı ve yardımcı ekipmanlarının KDV dahil 2.655.000 USD satış bedeli karşılığında SANICA ISI SANAYİ A.Ş.'ye satılması için satış sözleşmesi imzalanmasına, satış sözleşmesi çerçevesinde satış işlemlerinin yürütülmesine ve tamamlanmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda Isıtma Ürünleri Fabrikası'ndaki panel radyatör üretim faaliyetleri ile ilgili 31 şirket çalışanımızın iş akitleri yürürlükteki iş mevzuatı ve toplu iş sözleşmesine uygun olarak feshedilecektir. Toplamda kıdem ve ihbar tazminatı dahil yaklaşık 4,2 milyon TL ödeme yapılacaktır.

Şirketimizin 30.09.2021 tarihli finansal tablolarında satışı gerçekleşecek olan panel radyatör üretim hattı ve yardımcı ekipmanlarının değeri yaklaşık 3,4 milyon TL'dir. Satışın gerçekleşeceği tarihte satış geliri ile finansal tablolarda bulunan değer arasında fark dönem karına yansıyacak olup, satışa konu üretim hattı ve ekipmanın toplam defter değerinin toplam varlıklar içindeki payı %0,4'tür. 

Kamuoyuna duyurulur. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.