TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:05.11.2021 11:30:51
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFTEBKK2112 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
05.11.2021
Vade (Gün Sayısı)
70
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFTEBKK2112
Satışa Başlanma Tarihi
23.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi
25.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi
27.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
1.079.342.072
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
05.11.2021
Kayıt Tarihi
04.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
05.11.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca 23-24-25 Ağustos 2021 tarihlerinde talep toplama ile ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli, TRFTEBKK2112 ISIN kodlu, 1.079.342.072,- TL nominal değerli bononun bugün (05 Kasım 2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.