EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:02.11.2021 13:46:25
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Mersin Tesisi Yeni Kağıt Üretim Yatırımı ÇED Raporu Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Mersin Tarsus OSB'deki yeni kağıt üretim tesisi yatırımımıza ilişkin ÇED Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde paylaşılan bilgi ve paylaşılan bilginin detaylarının yer aldığı internet adresi aşağıdaki gibidir.
 
 

MERSİN ili AKDENIZ, ilcesi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı, Rasim Dokur Bulvarı N9 134 Ada 5 Nolu Parsel mevkiindeki EUROPAP TEZOL KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan KAĞIT ÜRETİM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup; MERSİN Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

      

https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml
 
 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.