TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:01.11.2021 19:39:55
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2021
Periyot:3

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

2021 3. 3 Aylık Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/11/2021
Karar Sayısı
2086
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal raporlama formatları ile uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait dipnotları ile birlikte özet finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu (Hep birlikte "Finansal Tablolar") ile Faaliyet Raporu incelememize sunulmuş olup, Tebliğ'in 9'uncu maddesi uyarınca;

a)Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelenmiş olduğunu,

b)İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c)İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

•Tebliğ uyarınca TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanmış Finansal Tablolar'ın, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
•Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun, Şirketimizin gelişimi ve performansı ile finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
kamuoyunun bilgisine sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Denetim Komitesi Başkanı                  Denetim Komitesi Üyesi
        Mevlüt Aydemir               Temel Cüneyt Evirgen


        Genel Müdür               Finans Genel Müdür Yardımcısı    
        Sitare Sezgin                                                                Ümit Kocagil