SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:22.10.2021 16:48:23
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Hisse devrine ilişkin Bildirim

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimiz hisselerinin tamamına sahip olan ASV Holding A.Ş. sahip olduğu hisselerin %5' ini ES-ES Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'ye devrettiğini Yönetim Kurulumuza bildirmiş olup, işbu devrin kabulüne ve şirketimiz pay defterine işlenmesine, yeni ortaklık yapısının kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.