TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:18.10.2021 18:30:34
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
8. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.07.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
18.10.2024
Vade (Gün Sayısı)
2.558
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
4.50
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
17.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi
18.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi
18.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
700.000.000
İhraç Fiyatı
100
Kupon Sayısı
14
Döviz Cinsi
USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
18.04.2018
Evet
2
18.10.2018
Evet
3
18.04.2019
Evet
4
18.10.2019
Evet
5
18.04.2020
Evet
6
18.10.2020
Evet
7
18.04.2021
Evet
8
18.10.2021
Evet
9
18.04.2022
10
18.10.2022
11
18.04.2023
12
18.10.2023
13
18.04.2024
14
18.10.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
18.10.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
17 Ekim 2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tertip ihraç belgesi verilen, itfa tarihi 18 Ekim 2024 olan, 7 yıl vadeli, 700 milyon ABD Doları nominal değerli, %4,50 sabit kupon faiz oranlı Borçlanma Araçlarının yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 18 Ekim 2017 tarihinde tamamlanmış ve söz konusu Borçlanma Araçları Londra Borsası'na kote edilmiştir. Borçlanma Aracı kupon ödemesine ilişkin Şirketimiz tarafından 15.750.000 USD, ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere Citibank New York hesabına transfer edilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.