ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:15.10.2021 14:51:28
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
24.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı
490.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
16.09.2021
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
14.10.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 490.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 14.10.2021 tarih ve 53/1522 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
İhraç Belgesi ve eki.pdf
EK: 2
EK1-Başvuru Yazısı.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.