GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.10.2021 17:39:40
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:3

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri - 2021 3. dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 3. dönem
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.835
% 0,82655902
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
536,87
% 0,1157118
Bağımsız Denetim Ücreti
2.688,84
% 0,57952671
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
240,78
% 0,05189541
Fon Yönetim Ücreti
1.264,92
% 0,27262869
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
24,25
% 0,00522661
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15,75
% 0,0033946
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
49,8
% 0,01073341
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2
% 0,06297798
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
425,93
% 0,09180086
TOPLAM GİDERLER
9.374,34
% 2,02045509
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
463.971,7092
% 2,02045509